Gelieve uw wachtwoord in te vullen:


Statuten en intern reglement

Di 05/03/2024 Intern reglement
Ma 01/01/2024 Ledenfacturatie - overgang cat. 1 en cat. 2

Ieder jaar bepaalt het Bestuursorgaan van CIB Oost-Vlaanderen vzw de overgang van de leden van categorie 1 naar categorie 2 en van categorie 2 naar 1 met het oog op de facturatie van de lidmaatschapsbijdrage aan CIB Oost-Vlaanderen op jaarbasis.
(cf. Intern Reglement van CIB Oost-Vlaanderen vzw: "Het Bestuursorgaan heeft het recht om effectieve en toegetreden leden, die jaarlijks niet minimum de helft van de ledenvergaderingen en/of andere activiteiten bijgewoond hebben, het statuut van lid categorie 2 te geven.")

Dit wordt steevast vermeld op de Statutaire Ledenvergadering van december. Om duidelijkheid te verschaffen en zeker te zijn dat de informatie alle leden bereikt, hernemen we langs deze weg graag nog even de uitleg.
Contacteer gerust het secretariaat  via cib@cibovl.be of telefonisch via 09/220 22 05 bij verdere vragen.

Nieuwe leden:
Starten 1e jaar in Categorie 1, als toegetreden lid

Cat. 1: Effectieve leden + toegetreden leden die jaarlijks minstens de helft van de CIB OVL-activiteiten bijwoonden (Algemene Vergaderingen, webinars, events)

Cat. 2: Effectieve leden + toegetreden leden die jaarlijks minder dan de helft van de CIB OVL-activiteiten bijwoonden (Algemene Vergaderingen, webinars, events)

Categorie 1 / 2: heeft enkel te maken met de lidmaatschapsbijdrage, niet met stemgerechtigheid.

 

Cat. 9-leden die vertrekken uit een welbepaalde cluster komen via hun nieuwe cluster echter automatisch in cat. 2 terecht.
Categorie 9 zal niet meer toegepast worden (enkel bij reeds bestaande cat. 9 leden).
 

 

Di 04/04/2023 Statuten CIB Oost-Vlaanderen vzw

Onze Partners

VinoscoopFlyer.beElavi Agency
  • Concordia
  • Luminus
  • Easyfairs
  • Oris
  • COVAST
  • Optima Sys
  • ECCA NV
  • ACEG
  • Checknet
  • Korfine